Hemşire yardımcılığı nedir ? Ne iş yapar ?

Hemşire Yardımcılığı nedir? Ne iş yapar?

Sağlık meslek lisesi  Hemşire yardımcılığı programından mezun olan öğrenciler görev aldıkları hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında) verilmektedir. 10. Sınıfta başlayan mesleki dersler 11. Sınıfta ağırlığı artmakta olup son sene de 24 krediye mevcut olan staj uygulaması kısaca İşletmelerde Mesleki eğitimdir başlamaktadır.

hemşire yardımcılığı nedir

Hemşire yardımcılığında staj ne zaman?

12. sınıfta staj eğitim başlamaktadır. Devlet Hastaneleri, özel hastaneler diğer  sağlık kuruluşları vasıtasıyla staj eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Yaz stajı 2018-2019 eğitim yılı içerisinde bulunmamaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Hemşire Yardımcılığı alanından mezun olanlar Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman ihtiyacı sebebiyle bir çok hastane ve sağlık kuruluşlarında bireysel eğitim başarısı ve becerisine bağlı olarak iş bulabilirler.

Hemşire yardımcısının görevleri

 • Hasta odasının düzenini ve temizliğini sağlar.
 • Hastanın yatağını yapar.
 • Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
 • Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hasaya verir.
 • Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
 • Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
 • Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
 • Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.
 • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
 • Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.
 • Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
 • Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
 • Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur.
 • Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.
 • Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
 • Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
 • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.
 • Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
 • İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.
 • Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
 • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
 •  Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizlenmesini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

hemşire yardımcısı kimdir

♥ Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik (22.05.2014 – 29007)

Hemşire ve hemşire yardımcılığı arasındaki fark

Hemşire ve hemşire yardımcılığı arasındaki en temel ayrım hemşire yardımcısının invaziv ( girişimsel işlemler) işlem yapma hakkı bulunmamaktadır. Eğitiminin de bu tarz ( damar yolu, enjeksiyon vb. ) uygulamaları almamıştır yaptırılması kanunen yasaktır.

Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen öğrenciler, TYT ve AYT puanları ile  yerleştirilmektedir. Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. 2 yıllık aşağıdaki bölümlere ek puan vermektedir.

Sağlık meslek liselerinde hangi bölümlere ek puan verilir

Ortaöğrenimini Sağlık Alanından 2 yıllık önlisans ek puan verilen bölümler aşağıdaki gibidir. (ÖSYM henüz yeni açılan alanlara göre dağılımın kesin listelerini yayınlamamıştır.)

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Elektronörofizyoloji
 • İlk ve Acil Yardım
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Otopsi Yardımcılığı
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Odyometri
 • Podoloji
 • Diyaliz
 • Anestezi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Odyometri
 • Podoloji
 • Elektronörofizyoloji
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Evde Hasta Bakımı
 • Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

[infobox color=”#1aa340″]Bu bölüm bitirenlerin 2. Yıl sonunda DGS sınavı ile 4 yıllık geçiş hakları bulunmaktadır.[/infobox]

♦Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal ve bu web sitesindeki diğer dijital içerik, önceden açık yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazamaz veya yeniden dağıtılamaz. İletişim sayfasından ulaşabilirsiniz

“Hemşire yardımcılığı nedir ? Ne iş yapar ?” üzerine 17 yorum.

Bir cevap yazın